ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Υπερχείλιση

Στην πισίνα με υπερχείλιση το νερό βρίσκεται στην ίδια στάθμη με τα επιχείλια. Περιμετρικά της πισίνας διαμορφώνεται ένα κανάλι 20-25cm όπου υπερχειλίζει το νερό.

Το κανάλι δίνει την αίσθηση ότι η επιφάνεια της πισίνας είναι μεγαλύτερη από τις κατασκευαστικές διαστάσεις της. Σημαντικό πλεονέκτημα της συγκεκριμένης μεθόδου πέρα από την αισθητική διάσταση είναι η καλύτερη καθαριότητα της επιφάνειας του νερού της πισίνας από φύλλα, κλαριά κλπ.

Σημειώνεται ότι η κατασκευή του καναλιού και της δεξαμενής υπερχείλισης ανεβάζουν αισθητά το κόστος της πισίνας καθώς αυξάνεται η ποσότητα των δομικών υλικών που θα χρησιμοποιηθούν και παρατείνεται ο χρόνος ολοκλήρωσης της κατασκευής.

Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήσετε μαζί μας