ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Αποσκληρυντές

Το σκληρό νερό μπορεί να προκαλέσει συχνά και σημαντικά προβλήματα σε υδραυλικές σωληνώσεις, μηχανήματα, μηχανολογικό εξοπλισμό, οικιακές συσκευές και οτιδήποτε έρχεται σε επαφή με νερό. Αποσκλήρυνση είναι η διεργασία κατά την οποία απομακρύνονται ιόντα ασβεστίου (Ca2+) και μαγνησίου (Μg2+) τα οποία είναι υπαίτια για τις επικαθίσεις. Όσο πιο μεγάλη η περιεκτικότητα του νερού σε άλατα τόσο αυξάνεται η σκληρότητα του νερού. Η χρήση κατιονικής ρητίνης σε κύκλο νατρίου για την αποσκλήρυνση του νερού είναι η πιο δραστική μέθοδος για την καταπολέμηση επικείμενων επικαθίσεων. Μέσω της διαδικασίας της ιοντοανταλλαγής τα ανεπιθύμητα ιόντα αντικαθίσταται από ιόντα νατρίου (Na). Αυτό βελτιώνει και την απόδοση της ρητίνης (αναγέννηση ρητίνης) όταν περνάει μέσα από αυτή κατάλληλο κορεσμένο διάλυμα χλωριούχου νατρίου (NaCl) που διευκολύνει την ιοντοανταλλαγή.


Water SoftΤα συστήματα αποσκλήρυνσης αποτελούνται από ένα δοχείο όπου φυλάσσεται η ρητίνη, ένα δοχείο άλμης πού πραγματοποιείται ο κορεσμός του διαλύματος χλωριούχου νατρίου και μία βάνα ελέγχου που περιέχει και τον εγκέφαλο του μηχανήματος.
Βάσει του συστήματος αναγέννησης της ρητίνης, τα συστήματα αποσκλήρυνσης του νερού διακρίνονται σε ογκομετρικά και χρονικά:
• Οι ογκομετρικοί λειτουργούν με βάση την παροχή του νερού και χωρίζονται σε μονούς και δίδυμους αποσκληρυντές.
-Οι μονοί αποσκληρυντές τίθενται στη λειτουργία της ιοντοανταλλαγής μόλις περάσει από το σύστημα όλη η ποσότητα νερού την οποία μπορεί να επεξεργαστεί η ρητίνη.
-Οι δίδυμοι αποσκληρυντές έχουν 2 συστήματα αποσκλήρυνσης που λειτουργούν παράλληλα. Το ένα λειτουργεί για την αποσκλήρυνση του νερού και ο δεύτερος (ο οποίος μπορεί να λειτουργήσει και σαν εφεδρικός) φροντίζει για την αναγέννηση της ρητίνης. Βασικό πλεονέκτημα των διπλών αποσκληρυντών είναι πως διπλασιάζεται η παροχή του νερού που μπορεί να διαχειριστεί το σύστημα του αποσκληρυντή.
• Οι χρονικοί αποσκληρυντές ενεργοποιούνται, μέσω αυτοματοποίησης, συγκεκριμένη ώρα και μέρα για να πραγματοποιήσουν τη διαδικασία της συντήρησης της ρητίνης.


Η Piscina Oggi® χρησιμοποιεί νέας τεχνολογίας αποσκληρυντές, οι οποίοι συνδυάζουν τη λειτουργία του χρονικού και του ογκομετρικού συστήματος για εξυπνότερη διαδικασία αναγέννησης και μεγαλύτερη άνεση στη χρήση του αποσκληρυντή. Με αυτόν τον τρόπο σας προσφέρουμε την ποιότητα νερού που επιθυμείτε αλλά και την ασφάλεια ενός προηγμένου συστήματος ελέγχου του νερού! Τα μηχανήματα που επιλέγουμε και σας προτείνουμε πληρούν τις αυστηρότερες προδιαγραφές αφού υποβάλλονται στους πιο απαιτητικούς ελέγχους!

Οι ιταλικοί αποσκληρυντές νερού AQUA SOFT και EQUO SOFT χρησιμοποιούν ένα αυτοματοποιημένο σύστημα ελέγχου με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τον προγραμματισμό του και την κατάσταση του συστήματος, ενημέρωση για την κατανάλωση του μαλακού νερού, τις ημέρες πριν από την τελευταία αναγέννηση κλπ. Οι αποσκληρυντές έχουν εγκατεστημένη λειτουργία αυτόματης αναγέννησης της ρητίνης που είναι συνδυασμός του ογκομετρικού και του χρονικού συστήματος, συνοδευόμενη από έναν αναδευτήρα στη βάνα λειτουργίας.

 

 Αποσκληρυντής AQUASOFT MAXIΑποσκληρυντής AQUASOFT MINI


Το νέο μοναδικό σύστημα διανομής νερού Plus Drip μέσα στη δεξαμενή του αποσκληρυντή εκμεταλλεύεται στο 100% τη δράση της ρητίνης εξοικονομώντας σημαντική ποσότητα άλμης και έως και 30% βελτιωμένο επεξεργασμένο νερό συγκριτικά με συμβατικές μεθόδους. Επιπλέον, με τη χρήση μονοσφαιρικής ισχυρής ρητίνης μπορεί να επιτευχθεί σημαντική αύξηση του όγκου του νερού που υποβάλλεται στη διαδικασία της αποσκλήρυνσης.

Αποσκληρυντής AQUA Soft Green Tech Mini 1,0

-

Αποσκληρυντής AQUA Soft Green Tech Mini 1,5

-

Αποσκληρυντής AQUA Soft Green Tech Mini 2,0

-
Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήσετε μαζί μας